Usługi Wdrożeniowe

Każda firma posiada swój własny sposób działania i stawia nacisk na różne aspekty kontaktu z klientem. Gdy pojawia się potrzeba wprowadzenia niestandardowego rozwiązania, Computer Plus Kraków zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem takiego przedsięwzięcia. Analizuje strukturę procesów w firmie, ocenia ich efektywność, a uzyskane informacje wykorzystuje w modelowaniu procesów dla potrzeb aplikacji wspomagających pracę i procesy zarządzania. Wiedza ta pomaga również wyznaczać nowe ścieżki rozwoju kultury organizacyjnej firmy.      

Computer Plus Kraków oferuje rozwiązania i usługi o różnym stopniu zaawansowania. Dzięki temu możliwe jest dobranie projektu odpowiadającego potrzebom klienta, rozwiązującego problemy w pożądanym obszarze, a jednocześnie dopasowanego do budżetu, którym przedsiębiorstwo dysponuje. Każde zrealizowane zlecenie pozwala na dalszą rozbudowę rozwiązania w uzgodnionym, późniejszym terminie.

Za wdrożenie rozwiązań odpowiada sprawdzony, doświadczony zespół. Dostarczane przez Computer Plus Kraków narzędzia są instalowane i konfigurowane pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Przed oddaniem rozwiązania do użytkowania, całość podlega gruntownym testom gwarantującym niezawodność działania w przyszłości.

Realizacja projektów obejmuje następujące czynności:
 • Analiza potrzeb;
 • Projekt funkcjonalny rozwiązania;
 • Projekt szczegółowy;
 • Programistyczne dostosowanie aplikacji;
 • Weryfikacja, konfiguracja i dostosowanie infrastruktury IT;
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji;
 • Integracja aplikacji z innymi systemami;
 • Testowanie rozwiązania;
 • Transfer lub migracja danych;
 • Przygotowanie dokumentacji użytkowej i instrukcji stanowiskowych;
 • Szkolenie administratorów i użytkowników;
 • Asysta przy uruchomieniu;
 • Wsparcie eksploatacji.

Współpraca Computer Plus Kraków z przedsiębiorstwem nie kończy się na opracowaniu i wdrożeniu projektu. Dostawca zapewnia ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego bezpośrednio po aktywacji nowego systemu jest do dyspozycyjni klienta w zakresie dostrajania oprogramowania i błyskawicznych konsultacji.

Computer Plus Kraków oferuje następujące usługi dodatkowe:
 • Umowy wsparcia dla użytkowników aplikacji i systemów;
 • Umowy abonamentowe na utrzymanie wersji aplikacji i systemów;
 • Instalacja, konfiguracja i optymalizacja oprogramowania Microsoft;
 • Autoryzowane dostawy sprzętu i oprogramowania.
 
Logotypy partnerów