Doradztwo i Consulting

Od ponad 20 lat działalności Computer Plus Kraków dostosowuje ofertę do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku. Zapewnia integralność oferty, stale poszerzając ją o nowe produkty i usługi w zakresie kompleksowej komputeryzacji przedsiębiorstw. Obecnie Computer Plus Kraków to przede wszystkim firma doradcza, wdrażająca i wspierająca nowoczesne techniki zarządzania dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych. Doradztwo i consulting stanowią w tym łańcuchu nieodłączny element każdej realizacji.

W ramach wdrażania rozwiązań i przygotowania personelu klienta do korzystania z nowego systemu firma przeprowadza prezentacje i warsztaty szkoleniowe. Certyfikowani i doświadczeni trenerzy przygotowują pracowników przedsiębiorstwa do korzystania z nowych rozwiązań. W dalszej perspektywie służą również pomocą jako konsultanci i doradcy.

Computer Plus Kraków doradza przedsiębiorcom w zakresie inwestycji sprzętowych oraz infrastrukturalnych, które zapewniają odpowiednią stabilność i bezpieczeństwo instalacji. Jeśli przedsiębiorstwu zależy na wykorzystaniu istniejących rozwiązań, wówczas koncentruje się na usprawnieniu ich działania. Dba przy tym o zachowanie ciągłości funkcjonowania podstawowych procesów biznesowych firmy.

Firma umożliwia klientom wykorzystanie w biznesie najnowszych osiągnięć technologicznych. Dobiera najlepsze technologie do budowy rozwiązań; pomaga tworzyć długofalowe strategie wykorzystania technologii; pełni rolę doradcy weryfikującego propozycje technologiczne dostawców; chroni firmy przed „ślepymi zaułkami” technologii.

W ramach analizy i planowania rozwoju firmy Computer Plus Kraków oferuje:
 • Analizę potrzeb w zakresie infrastruktury IT;
 • Audyty technologiczne funkcjonującej infrastruktury IT;
 • Doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania;
 • Doradztwo w zakresie doboru form licencjonowania;
 • Doradztwo w zakresie doboru rozwiązań IT dopasowanych do profilu działalności i procesów biznesowych;
 • Doradztwo i usługi konsultacyjne w zakresie organizacji pracy oraz metodyki zarządzania.
W ramach doradztwa organizacyjnego oferuje:
 • Analizę i modelowanie procesów biznesowych;
 • Opracowanie ścieżek obiegu dokumentów;
 • Opracowanie ścieżek przepływu informacji i podejmowania decyzji;
 • Opracowanie metodyki zarządzania projektami;
 • Opracowanie polityki informacyjnej dla portalu intranetowego;
 • Opracowanie governance plan dla instalacji SharePoint;
 • Opracowanie specyfikacji wymagań dla rozwiązań dedykowanych.
Logotypy partnerów