Symantec Enterprise Vault

Program Symantec Enterprise Vault 8.0 jest najwydajniejszą w branży platformą do inteligentnej archiwizacji poczty e-mail i jej zawartości. Umożliwia opanowanie ogromnej ilości nieuporządkowanych informacji oraz redukcję o ponad 60 procent kosztów przechowywania nieustrukturyzowanych informacji.

W ramach strategii zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji, firma Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ogłosiła wprowadzenie produktu Symantec Enterprise Vault 8.0 — najnowszej wersji jednej z najlepszych na rynku platform do archiwizowania poczty e-mail i jej zawartości. Oprogramowanie Enterprise Vault 8.0 umożliwia firmom zmniejszenie o ponad 60 procent kosztów przechowywania nieustrukturyzowanych informacji, takich jak wiadomości wysyłane pocztą e-mail i z komunikatorów internetowych oraz pliki. Jest to możliwe miedzy innymi dzięki ulepszeniu funkcji usuwania duplikatów danych i elektronicznego wyszukiwania danych.

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Symantec w działach informatycznych wynika, że największe problemy w zakresie zarządzania nieustrukturyzowanymi informacjami dotyczą optymalnego wykorzystania pamięci masowej i ich wykrywania. Ponad połowa z 202 ankietowanych kierowników działów informatycznych przyznała, że ograniczenie kosztów pamięci masowej przeznaczonej na przechowywanie poczty e-mail, wiadomości z komunikatorów internetowych i treści związanych z pracą grupową (np. plików programu SharePoint) jest obecnie „ważne” lub „bardzo ważne” w ich firmach. Zaledwie niecałe 15 procent ankietowanych było w stanie postawić swoją pensję na to, że w firmie można szybko wyszukać dane potrzebne organom kontrolnym, co podkreśla konieczność lepszego przygotowania tych firm do podjęcia odpowiednich działań w przypadku postępowania sądowego.

„Prawie 50 procent firm z listy Fortune 100 korzysta z rozwiązania Enterprise Vault, co oznacza, że w największych przedsiębiorstwach rośnie świadomość znaczenia, jakie ma korzystanie z inteligentnej archiwizacji do ochrony i obsługi nieustrukturyzowanych danych” - powiedział Francis deSouza, starszy wiceprezes firmy Symantec ds. zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji. „Bazy danych stały się już powszechnym miejscem przechowywania uporządkowanych informacji, a platforma Enterprise Vault oferuje każdej firmie podstawową warstwę pamięci masowej dla nieustrukturyzowanych danych oraz wygodne metody ich obsługi”.

Oprogramowanie Enterprise Vault umożliwia archiwizację poczty e-mail, wiadomości z komunikatorów internetowych i treści dotyczących pracy grupowej (np. plików programu SharePoint), dzięki optymalizacji pamięci masowej oraz technologiom klasyfikacji i przechowywania, pozwalającym na szybkie znajdowanie zgromadzonych informacji. Archiwizowanie danych w każdej firmie jest wówczas dużo łatwiejsze: koszty przechowywania informacji są niższe, a przepływ pracy w zakresie elektronicznego wykrywania danych zautomatyzowany.

Logotypy partnerów