Symantec Backup Exec

Symantec Backup Exec to złoty standard w ochronie środowiska Windows, zapewnia możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dzięki programom Symantec Backup Exec 12.5 i Symantec Backup Exec System Recovery 8.5 infrastruktura informatyczna firmy może uzyskać ochronę, na którą zasługuje.

Pakiet Symantec Backup Exec zwiększa możliwości zdobycia nowych klientów dzięki kompleksowej ochronie danych w środowiskach serwerów fizycznych i wirtualnych oraz pełnej obsłudze najnowszego oprogramowania Microsoft Windows Server 2008.

Główne korzyści wynikające z wykorzystania Symantec Backup Exec:

  • Pełna ochrona systemu i danych w środowisku Windows, w tym tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w systemie Microsoft® Windows Server® 2008;
  • Przywracanie danych, w tym pojedynczych wiadomości e-mail i dokumentów programu SharePoint, w ciągu kilku sekund dzięki udoskonalonej, zgłoszonej do opatentowania technologii odtwarzania danych na dowolnym poziomie szczegółowości;
  • Całkowite odtwarzanie systemu w ciągu minut — nawet w przypadku użycia odmiennej platformy sprzętowej lub środowiska wirtualnego;
  • Skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie kopii zapasowych oraz realizacja celów dotyczących punktu odtwarzania i czasu odtwarzania systemu;
  • Program jest teraz zintegrowany z najważniejszymi produktami na rynku, co umożliwia zabezpieczanie danych o kluczowym znaczeniu, tworzenie ich kopii zapasowych oraz ich archiwizację.
Logotypy partnerów