Rozwiązania Dedykowane

Gotowe rozwiązania informatyczne nie zawsze spełniają indywidualnie, niejednokrotnie specyficzne wymagania przedsiębiorstw. Z tego też względu idealną alternatywą są rozwiązania dedykowane, tworzone w ścisłej kooperacji dostawcy z użytkownikiem.

Computer Plus Kraków już w początkach swojej działalności projektował dedykowane rozwiązania dla firm. Doświadczenie na tym polu pozwala firmie sprawnie i szybko reagować na wymagania klienta. W procesie tworzenia rozwiązań firma opiera się o najnowsze, zapewniające optymalną efektywność, technologie.

Rozwój projektu odbywa się w ścisłej kooperacji z klientem. Przede wszystkim poznawany jest zakres funkcjonalny, który ma być realizowany przez system docelowy i określane oczekiwania względem projektowanego rozwiązania. Na podstawie tak sformułowanego zakresu potrzeb, zespołowi projektowemu wyznaczane są zadania do zrealizowania. Końcowy efekt jest wynikiem połączenia umiejętności firmy i wiedzy z dobrze zdefiniowanymi oczekiwaniami klienta.

Oferowane przez Computer Plus Kraków połączenie wiodącej platformy Microsoft oraz dedykowanego rozwiązania w jednym projekcie, daje Państwu:

  • Przyjazne i znane użytkownikom środowisko aplikacji Microsoft Office i Internet Explorer;
  • Jednolitą platformę dla wielu zastosowań;
  • Szeroką integrację składników Microsoft Office System;
  • Projekt i budowę rozwiązań gwarantujących aktualność platformy i elastyczność.

Computer Plus Kraków specjalizuje się we wdrożeniach dedykowanych rozwiązań na platformie SharePoint, wykorzystując zaplecze technologiczne w postaci programistów oraz specjalistów w zakresie integracji danych. Proponowane w niniejszej ofercie rozwiązanie będzie rezultatem dedykowanych usług związanych z opracowaniem narzędzia w pełni odwzorowującego indywidualne potrzeby zgłaszane przez klienta.

W ramach projektów wdrożeniowych Computer Plus Kraków prowadzi prace analityczne, projektowe i programistyczne, skutkujące dostarczeniem kompletnego i w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Wszystkie wdrożenia prowadzone na platformie SharePoint przez Computer Plus Kraków nakierowane są na dostarczenie dedykowanego rozwiązania, przeznaczonego dla indywidualnych potrzeb klienta.

Wśród zrealizowanych przez firmę wdrożeń znajdują się liczne przykłady z zakresu automatyzacji procesów, integracji między różnymi systemami oraz obiegu dokumentów.

Logotypy partnerów