Microsoft SQL Server 2012

SQL Server 2012 umożliwia firmom budowanie systemów do zarządzania danymi o dowolnej skali. Całe środowisko może działać na jednym dużym serwerze lub skalować się w ramach farmy mniejszych. Jedna instancja SQL Server może obejmować wiele maszyn (fizycznych lub wirtualnych) realizujących poszczególne usługi. Również same bazy danych można dzielić i uruchamiać partycje na oddzielnych serwerach. Bazy danych mogą replikować się w trybie transakcyjnym lub cyklicznie w ramach dowolnie zdefiniowanej topologii. Elastyczność w dziedzinie skalowania jest jedną z najważniejszych zalet SQL Server.

Microsoft SQL Server pozwala programistom na bardziej produktywną pracę i łatwiejsze tworzenie niezawodnych rozwiązań nowej generacji przy wykorzystaniu baz danych i użyciu zaawansowanego języka programowania T-SQL SQL Server oraz rozbudowanych typów danych umożliwiających zarządzanie danymi wszelkiego rodzaju.

Odnajdź właściwą osobę i komunikuj się z nią.

Nowe i ulepszone funkcje programowania przy użyciu języka T-SQL dostępne w SQL Server umożliwiają tworzenie aplikacji baz danych nowej generacji, które spełnią najwyższe wymagania użytkowników końcowych.

Kontrola danych dowolnego typu

Ulepszona obsługa typów danych w SQL Server pozwala na zarządzanie danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi, w tym precyzyjne zarządzanie informacjami o dacie i godzinie, danymi XML, zewnętrznymi dokumentami i plikami, a także nowymi informacjami przestrzennymi z zastosowaniem reprezentacji planarnych lub geodezyjnych.

Udostępnianie zoptymalizowanych rozwiązań

Ulepszenia silnika i hurtowni danych SQL Server pozwalają programistom wydajnie przechowywać i wyszukiwać dane oraz zarządzać nimi przy użyciu kolumn rzadkich, filtrowanych indeksów oraz nowej, w pełni zintegrowanej funkcji wyszukiwania pełnotekstowego.

Logotypy partnerów