Microsoft Project Server 2013

Microsoft Project Server 2013 zapewnia innowacyjną funkcjonalność przydatną przez cały okres realizacji projektu, ułatwiającą organizacjom skuteczne inicjowanie, wybór, planowanie i realizację projektów w terminie i bez przekraczania budżetu. Korzystając z programu Project Server 2013 możesz zwiększyć wydajność pracy i osiągnąć pożądane efekty.

Oparty na platformie Microsoft SharePoint 2013 program Microsoft Project Server 2013 zapewnia połączenie bogatej gamy usług platformy umożliwiającej współpracę pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa ze ściśle uporządkowaną metodologią realizacji projektów, tworząc w ten sposób elastyczne rozwiązania służące do zarządzania pracą. Program Project Server 2013 unifikuje procesy zarządzania poszczególnymi projektami i portfelami projektów umożliwiając przedsiębiorstwom dopasowanie zasobów i inwestycji do priorytetów firmy, zwiększenie kontroli nad wszystkimi typami prac oraz wizualizację wyników za pomocą zapewniających bogate możliwości kokpitów menedżerskich.

Oparty na platformie SharePoint 2013 program Project Server 2013 zapewnia elastyczne rozwiązania służące do zarządzania pracą.

Korzyści płynące z wdrożenia Project Server to przede wszystkim:

 • Zunifikowane zarządzanie poszczególnymi projektami i portfelami projektów;
 • Zapewnienie jasnego podziału (rozliczania) odpowiedzialności za realizację poszczególnych projektów i kontroli nad ich realizacją za pomocą zautomatyzowanych przebiegów zadań („workflow”) wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • Standaryzacja i usprawnienie procesów inicjowania projektów;
 • Wybór właściwych portfeli projektów, które są zgodne ze strategią działania przedsiębiorstwa.
  • Skuteczne określanie priorytetów i komunikowanie strategicznych kierunków działalności firmy.
  • Prowadzenie analiz warunkowych (“what-if”) przy uwzględnieniu zróżnicowanych ograniczeń.
  • Modyfikowanie harmonogramów realizacji projektów w sposób proaktywny celem maksymalizacji stopnia wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
 • Łatwe tworzenie harmonogramów realizacji projektów za pośrednictwem internetu;
 • Intuicyjne przesyłanie aktualizacji terminów i zadań;
 • Większa przejrzystość i kontrola dzięki raportom i kokpitom menedżerskim;
 • Uproszczona administracja i elastyczność;
 • Dodatkowe korzyści związane z eksploatacją platformy oferowanej przez Microsoft;
 • Zapewniająca możliwości rozbudowy i programowalna platforma.

Project Server to otwarta, zapewniająca możliwości rozbudowy i programowalna platforma ułatwiająca przedsiębiorstwom budowę zindywidualizowanych rozwiązań i skuteczną integrację z systemami obsługującymi poszczególne obszary ich działalności. Ze względu na fakt, że Project Server jest oparty na platformie SharePoint Server programiści mogą wykorzystać tę stabilną i odporną na uszkodzenia platformę do szybkiego budowania i wdrażania rozwiązań za pomocą znanych im narzędzi i usług, w tym Windows Communication Foundation, Business Connectivity Services, Microsoft Visual Studio® i Microsoft SharePoint Designer.

Logotypy partnerów