Microsoft Lync Server 2010

Microsoft Lync Server 2010 to nowe, intuicyjne rozwiązanie, wiążące różne metody komunikacji w ramach jednego oprogramowania. Dzięki jednolitemu charakterowi, użytkownik łatwiej uczy się obsługi programu. Natomiast możliwość korzystania z różnych środków komunikacji za pomocą jednej platformy zmniejsza zarówno koszty operacyjne jak i kapitałowe.

W związku ze zmieniającym się stylem pracy i potrzebą komunikacji w czasie rzeczywistym, organizacje poszukują zintegrowanych narzędzi zwiększających wydajność pracy oraz takich, które pozwalają użytkownikom na komunikację z dowolnego miejsca, w sposób bezpieczny i efektywny kosztowo.

Odnajdź właściwą osobę i komunikuj się z nią.

Dzięki wbudowanej usłudze Active Directory, program Lync Server 2010 pomaga użytkownikom odnaleźć właściwą osobę, z którą chcą się porozumieć, sprawdzić jej obecność, a następnie skutecznie komunikować się z nią drogą głosową lub wideo, czy wspólnie pracować za pomocą funkcji udostępniania dowolnej aplikacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą połączyć się z innymi osobami, niebedącymi na liście kontaktowej. Dzięki narzędziu Skills Search dostępnemu w ramach programu SharePoint, użytkownicy mogą wyszukiwać inne osoby pod kątem ich umiejętności, wiedzy lub wyszukiwać informacje dotyczące danej grupy użytkowników.

Łącz się z dowolnego miejsca.

Microsoft Lync 2010 oferuje cały szereg funkcjionalności, w tym zaawansowane funkcje bezpieczeństwa wymiany danych, bez konieczności zestawiania kanałów VPN (Wirtualna Sieć Prywatna). Możliwy jest dostęp poprzez urządzenia mobilne oraz pomocą znanych przeglądarek internetowych.

Buduj relacje i na bieżąco monitoruj działalność kolegów.

Lync 2010 umożliwia nawiązywanie bliższych relacji z innymi osobami dzięki funkcji udostępniania aktualnych informacji dotyczących statusu dostępności, lokalizacji biura, zdjęcia, czy zajmowanego miejsca w strukturze organizacyjnej firmy.

Kontekstowa komunikacja za pomocą aplikacji pakietu Microsoft Office.

Lync Server 2010 integruje się z programami Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server i aplikacjami Microsoft Office, dzięki czemu koegzystencja informacji między tymi systemami ma spójny charakter poprzez udostępnienie w jednolity sposób funkcji typu presence (informacja o dostępności), opcję click-to-call (kliknij i zadzwoń) czy możliwość założenia nowego kontaktu.

Intregracja z widokiem Office Backstage.

Nowy widok Office Backstage integruje różne funkcje przeznaczone do komunikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą udostępniać sobie dokumenty i prezentacje podczas komunikacji tekstowej (Instant Messaging), udostępniać aplikacje, lub bezpośrednio z aplikacji skorzystać z funkcji click-to-call.

Logotypy partnerów