Microsoft Enterprise Project Management Solution

Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) jest kompleksowym środowiskiem współpracy przy projektach i zarządzaniu portfelami, które wspomaga organizacje w uzyskiwaniu lepszego dostępu do danych. Umożliwia ich dokładne analizowanie i kontrolę przez rozbudowanie procesu podejmowania decyzji, zwiększenie zbieżności ze strategią biznesową, zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów, a także pomiar i zwiększanie efektywności operacyjnej.

Systemy zarządzania projektami pomagają osobom kierującym projektami w przedsiębiorstwie w planowaniu, kontroli oraz ocenie kosztów i ryzyka realizacji projektu. Celem ich działania jest równoległe rozplanowanie projektów, skonstruowanie budżetów, nadzorowanie rozwoju oraz końcowe rozliczenie przedsięwzięcia. Dodatkowo projekty mogą podlegać ocenie i selekcji w oparciu o zidentyfikowane ryzyko, budżet i dostępne zasoby. Całość procesu monitoruje Microsoft Project Server, który łączy poszczególne elementy projektów i same projekty oraz pozwala na spójne zarządzanie portfelem projektów i zasobami przedsiębiorstwa. Dokonywana na bieżąco analiza pozwala uniknąć blokad i opóźnień w postępach prac. Umożliwia podejmowanie szybkich decyzji o dodatkowym zapotrzebowaniu na zasoby – w tym rekrutacji – oraz innych korektach planu.

Wielką zaletą tego rozwiązania jest ujednolicenie standardów w różnych działach firmy. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, osoby zarządzające projektami są w stanie błyskawicznie skorygować nieprawidłowości. Generowane w systemie raporty są zaś dowodem dojrzałości budżetowej przedsiębiorcy i stanowią wiarygodne źródło informacji dla organizacji międzynarodowych.

Computer Plus Kraków posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów Zarządzania Projektami na platformie SharePoint. Firma opracowała wewnętrzną, sprawdzoną metodykę zarządzania projektami opartą o Microsoft Solutions Framework (MSF) z elementami Project Management Body of Knowledge (PMBoK). W ramach tej metodyki jasno rozróżnia role i cele uczestników projektu, a także ogniskuje działania na wartości użytkowej dostarczanych rozwiązań. Inżynierowie Computer Plus Kraków wraz z przedsiębiorcą opracowują metodykę prowadzenia projektów oraz specyficzne dla danej organizacji warunki funkcjonowania systemu. Przed wdrożeniem rozwiązania w przedsiębiorstwie testują je w wyznaczonym obszarze działalności zasilając danymi. Późniejsze rozszerzanie obszaru znajdującego się pod kontrolą EPM i dodawanie nowych projektów przebiega szybko i sprawnie. Firma dba o to, aby projektowane przez nią rozwiązania precyzyjnie odpowiadały potrzebom przedsiębiorstwa, a także dokładnie określały zadania pracowników firmy związanych z projektami.

Logotypy partnerów