Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics GP 2010 to platforma, która realizuje wiele zadań upraszczając funkcjonowanie biznesu. Produkt pozwala między innymi: zarządzać finansami, produkcją, łańcuchem dostaw, sprzedażą i marketingiem, umożliwia zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi oraz usługami informacyjnymi. Aktualnie rozwój i wsparcie systemu ERP Microsoft Dynamics GP zostały przez Microsoft zakończone.

Microsoft zdecydował, że 11 stycznia 2011 roku zakończy i rozwój i wsparcie techniczne systemu ERP Microsoft Dynamics GP (dawniej MBS Great Plains). Dla zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego licznej grupy użytkowników systemu w Polsce przygotowano – PROJEKT MOVE – specjalną ofertę przejścia na jeden z najnowszych systemów ERP z rodziny Microsoft Dynamics na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Głównym założeniem projektu migracyjnego jest przeniesienie funkcjonującego rozwiązania w całości do nowego systemu, co ma zapewnić możliwość dalszego rozwoju systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekt zakłada znaczne zmniejszenie kosztów migracji do nowego systemu oraz skrócenie czasu całego procesu. Dlatego wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV, przeprowadzane jest z wykorzystaniem narzędzi i środków wspierających migracje, takich jak:

 • Scorecard - automatyczna analiza danych;
 • Move Tool - narzędzie migracyjne;
 • Pakiet szkoleń – zestaw szkoleń z materiałami w języku polskim;
 • Modyfikacje GAP – zestaw modyfikacji rozszerzających funkcjonalność systemu;
 • Metodologia Sure Step – metodologia wdrożeniowa systemów Dynamics;
 • Narzędzie migracyjne umożliwia sprawne i ekonomiczne przeniesienie danych do nowego systemu. Klienci z aktualnym planem abonamentem Business Ready Enhancement Plan mogą zmigrować posiadaną licencję Dynamics GP do licencji Dynamics NAV lub AX.

Wdrożenia nowych systemów są przeprowadzane przez certyfikowanych Partnerów firmy Microsoft współpracujących w ramach projektu Dynamics MOVE przy jednoczesnym wykorzystaniu metodologii wdrożeniowej Microsoft Dynamics Sure Step.

Korzyści z udziału w PROJEKCIE MOVE:

 • Oszczędność czasu i kosztów - dzięki specjalnym narzędziom i procedurom MOVE;
 • Bezpłatna wymiana licencji starego systemu na nowy;
 • Rok bezpłatnego abonamentu na nowy system;
 • Jednolity, wysoki standard wiedzy partnerów dokonujących migracji;
 • Dostarczane modyfikacje GAP;
 • Migracja w dowolnym momencie roku finansowego;
 • Kontynuacja współpracy z obecnym Partnerem, Dystrybutorem i Producentem systemu.
Logotypy partnerów