Microsoft Dynamics CRM

Zapewnienie sprawnego zarządzania działaniami jest – obok kontroli przepływu informacji – jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej firmy. Służą temu aplikacje zarządzające obiegiem pracy. W zakresie relacji z klientami, dla tych celów Microsoft stworzył aplikację MS Dynamics CRM 3.0, która stanowi optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw posiadających bogatą bazę klientów. Oprogramowanie to pozwala na bieżąco śledzić działania związane z klientem, rejestrując wszystkie spotkania, e-maile oraz rozmowy telefoniczne oraz pozwalając na przegląd historii relacji w jednym miejscu.

Wdrożenie systemu wymaga minimalnych szkoleń końcowych użytkowników – jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Pracownik otrzymuje wgląd w historię kontaktów z klientem i na jej podstawie może planować zadania oraz długofalowe kampanie marketingowe.

Organizacje muszą także zarządzać innymi relacjami istotnymi dla powodzenia ich działalności - z pracownikami, partnerami, dostawcami, dystrybutorami, sprzedawcami i wieloma innymi ważnymi podmiotami. System Microsoft Dynamics CRM można z łatwością dostosować tak, aby obsługiwał te scenariusze „rozszerzonego CRM” i podnosił wartość wszystkich tych relacji, dopasowywał je do potrzeb firmy, zwiększał sprawność działania oraz tworzył cenne informacje dla firmy.

Modelowanie procesów

Każda firma posiada swój własny sposób działania i stawia nacisk na różne aspekty kontaktu z klientem. Gdy pojawia się potrzeba wprowadzenia niestandardowego rozwiązania, Computer Plus Kraków zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem takiego przedsięwzięcia. Analizujemy strukturę procesów w firmie, oceniamy ich efektywność, a uzyskane informacje wykorzystujemy w modelowaniu procesów dla potrzeb aplikacji wspomagających pracę i procesy zarządzania. Wiedza ta pomaga również wyznaczać nowe ścieżki rozwoju kultury organizacyjnej firmy.

Analiza potrzeb

Systemy klasy CRM wyróżniają się elastycznością w reagowaniu na oczekiwania klienta. W celu odpowiedniego dostosowania rozwiązania do specyfiki firmy, przeprowadzamy analizę potrzeb przedsiębiorstwa oraz narzędzi, które znajdują się w użyciu. Na podstawie tych informacji uzupełniamy zasób narzędzi firmy, by realizowały wszystkie wymagane zadania.

Rozbudowa

Dzięki analizie potrzeb firmy, możemy również stwierdzić, czy i w jakim zakresie system CRM wymaga integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie. W takim przypadku nasi specjaliści modyfikują (lub dopisują) kod aplikacji oraz łączą rozbudowany system w jedną, zarządzaną odgórnie całość.

Modelowanie procesów, analiza potrzeb oraz rozbudowa składają się na wdrożenie systemu CRM. Za ten proces odpowiada zespół specjalistów naszej firmy, którzy dokonują konfiguracji oraz instalacji całości oprogramowania. Computer Plus Kraków zapewnia również szybkie i bezstresowe szkolenia dla pracowników firmy klienta.

Logotypy partnerów