Systemy CRM

Systemy CRM (Customer Relationship Management) to narzędzia wspomagające zarządzanie relacjami z klientami. Pozwalają przedsiębiorstwu na bieżąco monitorować i kontrolować szereg działań podejmowanych wobec klientów, przez co znacząco usprawniają procesy decyzyjne.

Każda informacja o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach jest bardzo cenna, dane te są motorem procesów decyzyjnych i znacząco wpływają na jakość zarządzania oraz wspomagają decyzje na każdym poziomie współpracy. Należy pamiętać, iż czynności administracyjne związane z obsługą klienta zajmują często nawet ponad 30% czasu handlowca. Ten czas może zostać poświęcony na pozyskiwanie nowych klientów.

Niektóre korzyści płynące z wykorzystywania systemu CRM:
  • Skrócenie czasu sporządzania ofert oraz zwiększenie ich efektywności;
  • Wzrost przychodów, zysków firmy;
  • Wsparcie w utrzymywaniu stałych relacji biznesowych;
  • Znaczący wpływ na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych;
  • Eskalacja jakości kontaktów biznesowych;
  • Szybsza wymiana informacji;
  • Poprawa wyników sprzedaży typu cross selling i up-selling;
  • Pełny dostęp do informacji, co znacząco usprawnia proces podejmowania decyzji.

Dzięki analizie potrzeb przedsiębiorstwa, którą przeprowadzają inżynierowie Computer Plus Kraków, można modelować procesy zachodzące w organizacji oraz zaprojektować system CRM zgodnie z potrzebami i specyfiką firmy. Można również stwierdzić, czy i w jakim zakresie rozwiązanie wymaga integracji z innymi, już wykorzystywanymi, systemami. Jeśli integracja jest wymagana, specjaliści Computer Plus Kraków modyfikują (lub dopisują) kod aplikacji oraz łączą rozbudowany system w jedną, zarządzaną odgórnie całość. Zespół specjalistów Computer Plus Kraków dokonuje również konfiguracji i instalacji całości oprogramowania oraz zapewnia szybkie i bezstresowe szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa.

Logotypy partnerów