Portale korporacyjne

Portal korporacyjny to rozwiązanie informatyczne, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji, z dowolnego miejsca. Narzędzie to daje możliwość efektywnego zarządzania zasobami firmy i zapewnia użytkownikom możliwość współtworzenia i aktualizowania informacji i dokumentów. Rozwiązanie posiada różnorodne funkcjonalności, pozwalające na usprawnianie procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Jest wiele różnych powodów, dla których organizacje decydują się na wdrożenie portalu korporacyjnego. Większość przedsiębiorstw posiada już takie rozwiązanie lub rozważa jego dalszy rozwój bądź rewitalizację. Aktywnie wykorzystywany portal korporacyjny często staje się ważnym wewnątrz-firmowym narzędziem walki z wciąż wzrastającą konkurencją na rynku.

Dlaczego portal korporacyjny?
  • Większość pracowników chce aktywnie współtworzyć wartość organizacji;
  • Czas wyszukiwania informacji przez pracowników niejednokrotnie zajmuje nawet 20% czasu pracy w ciągu dnia;
  • Dostarcza użytkownikom, bądź ich zdefiniowanym grupom, niezbędnych informacji zarówno automatycznie w drodze powiadomień i kanałów informacyjnych, jak i na ich życzenie;
  • Znacząco poprawia komunikację wewnętrzną;
  • Redukuje koszty funkcjonowania firmy;
  • Znamiennie wpływa na wzrost konkurencyjności firmy oraz rozwój jej pracowników;
  • Daje możliwość publikacji i dystrybucji informacji, wiedzy oraz jej rozpowszechnianie wśród użytkowników;
  • Zapewnia szybki dostęp do kluczowych informacji bez względu na lokalizację użytkowników;
  • Daje możliwość zarządzania bazą danych, dokumentów, a także kontaktów;
  • Pozwala na prowadzenie aplikacji zgłaszania błędów, awarii oraz zapotrzebowania, galerii firmowej, ogłoszeń i prezentacji pracowników, statystyk, sond i wiele innych.

Computer Plus Kraków projektuje i wdraża rozwiązania portalowe w oparciu o platformę SharePoint, które pomagają w zarządzaniu pracą. Tworzy propozycje, które wspierają procesy biznesowe w obrębie przedsiębiorstwa oraz optymalizują komunikację wewnątrz organizacji.

Gwarancją naszych wysokich kwalifikacji w tej dziedzinie są kompetencje partnerskie Microsoft, które potwierdzają doświadczenie i wiedzę inżynierów Computer Plus Kraków w projektowaniu nowoczesnych i zaawansowanych portali korporacyjnych.

Logotypy partnerów