Business Intelligence

Platforma BI jest narzędziem menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Gromadzi i analizuje olbrzymie wolumeny informacji, by w sposób przejrzysty i prosty zostały dostarczone kadrze decyzyjnej przedsiębiorstwa. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika.

W celu uniknięcia konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej. Do BI zalicza się również rozwiązania podejmujące decyzje na podstawie zadanych algorytmów postępowania. Są to wbudowane w systemy transakcyjne funkcje automatycznego reagowania na stwierdzone zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o wykonaniu zamówienia lub wygenerowanie zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu materiału poniżej wyznaczonego minimum.

Wybrane korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania Business Intelligence:
  • Wgląd w kluczowe informacje operacyjne, pozwalający na szybkie określenie problemów i szans;
  • Prognozowanie w celu wskazania prawidłowości i trendów rynku;
  • Zwiększenie efektywności w zarządzaniu i kontroli przedsiębiorstwa;
  • Maksymalizacja sprzedaży i poprawa obsługi klientów;
  • Utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu przedsiębiorstwa;
  • Eskalacja elastyczności przedsiębiorstwa w spełnianiu nowych wymagań w oszczędny i szybki sposób;
  • Zachowanie wysokiego stopnia współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • Eliminacja wysp informacji zapewniająca użytkownikom spójny obraz zgromadzonych danych korporacyjnych;
  • Przeprowadzanie analiz bez obciążania infrastruktury informatycznej;
  • Wsparcie w procesie podejmowania decyzji na poziomie przedsiębiorstwa.

Computer Plus Kraków zapewnia szeroki asortyment rozwiązań w dziedzinie BI. Firma oferuje systemy gromadzące i przetwarzające dane, a także umożliwiające ich prezentację w przejrzystej, wizualnej formie. Bez względu na skalę przedsiębiorstwa, umożliwia osobom zarządzającym szybką ocenę kondycji procesów biznesowych na podstawie informacji zawartych w różnych systemach informatycznych i rozproszonych bazach danych. Usprawnia tym samym proces decyzyjny na każdym poziomie organizacyjnym firmy. Oferowane przez firmę aplikacje są proste w obsłudze i zwalniają użytkownika z konieczności obsługi i znajomości wielu programów i opcji.

Logotypy partnerów