Czwarte wezwanie do złożenia akcji

​C​zwarte wezwanie do złożenia akcji
​Zarząd firmy Computer Plus Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy firmy Computer Plus Kraków S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Firmy tj. ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków w celu ich dematerializacji. 
Logotypy partnerów