Webinar - Zarządzanie Projektami

​Wraz z firmą Microsoft zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu online nt. wykorzystania Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami.

EPM.jpgWarsztaty są dedykowane dla osób zarządzających projektami, pracowników biur oraz osób rozliczających i dokumentujących projekty dofinansowane z funduszy unijnych.

Uczestnicy poznają wizję zarządzania poprzez projekty i dowiedzą się jak przygotować organizację do tego podejścia. Prowadzący przedstawią konkretne przykłady zastosowania technologii informatycznych przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w organizacjach.

 

Spotkanie online, 14 listopada 2013, 11.00 - 12.30

Agenda spotkania 

 • Korzyści z doskonalenia metod zarządzania projektami w organizacji. Pojęcie dojrzałości w zarzadzaniu projektowym.
 • Wykorzystanie Microsoft Project Server 2013 do zarządzania projektami i portfelami projektów:
  • Inicjowanie projektów i optymalizacja portfela projektów.
  • Zarządzanie projektami i portfelem projektów z uwzględnieniem takich aspektów jak: czas, koszty i zakres.
  • Zarządzanie dostępnością i wykorzystaniem zasobów.
  • Zarządzanie dokumentacją projektów, wymiana informacji.
  • Analizy i zestawienia z Systemu Zarządzania Projektami i innych systemów informatycznych.
 • Microsoft Project Server w organizacji. Od czego zacząć? Możliwe scenariusze i koszty wdrożenia oraz możliwości finansowania.

Weź udział w spotkaniu online

[Computer Plus Krakow SA] Zarzadzanie projektami z wykorzystaniem Project Server EDU 2013.pdfPrezentacja do pobrania: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Project Server EDU 2013.pdf

Logotypy partnerów