Intraspekcja - publikacja raportu

​Zakończyła się faza badania zgłoszonych intranetów i przyznawania wyróżnień w konkursie Intraspekcja 2013. Zapraszamy do zapoznania się z raportem badania i konkursu Intraspekcja 2013

​Badanie, którego wyniki zostały przedstawione w raporcie miało miejsce na przełomie roku 2013 i 2014.
Każdy zgłoszony intranet został przeanalizowany przez ekspertów z zakresu technologii intranetowych oraz projektowania systemów i użyteczności.
Zadaniem zaangażowanych w badanie specjalistów była ocena wykorzystywanych przez organizacje rozwiązań intranetowych oraz zasugerowanie ewentualnych zmian usprawniających pracę analizowanych systemów.
Uzupełnieniem raportu badania jest zestaw dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania przy projektowaniu i rozwoju narzędzi intranetowych.

Intraspekcja - Logo

 

 

Logotypy partnerów